კვირის მსახურება, 04,12,2016, პასტორი გიორგი(ხვიჩა) ჩიტაძექ. რუსთავი

Leave a Reply