995 571536600 contact@protestant.ge
Month

ივნისი 2020

რელიგიის თავისუფლება საქართველოში – 2019

მიმდინარე წლის 10 ივნისს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში 2019 წელს მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ. ყოველწლიურ ანგარიშში მიმოხილულია რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით...
ნახეთ სრულად