განსაცდელები ქ. გორი – იური შელესტუნი – 12.09.2015